Previous Page  10-11 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10-11 / 24 Next Page
Page Background

10

11

WIREESSÄ 2018

WIREESSÄ 2018

Millaista henkilökohtaista osaamista

tuot taloon?

KARI:

Näkemystä ICT-alan suunnasta ja kokemusta siitä, miten

kilpailukykyinen ja asiakaslähtöinen ulkoistuskonsepti rakennetaan,

myös teknologisesta näkökulmasta. Esimiespuolella toivottavasti

ihmislähtöistä otetta.

SAMUEL:

Projektiosaamista, muun muassa isojen työkokonaisuuk-

sien osittamisesta. Toisena tukijalkana vahva tekninen osaaminen,

sillä olen toiselta koulutukseltani tekninen piirtäjä. Kolmas vahvuus

on sharepoint-osaaminen ja koska pöytä tarvitsee neljännenkin jalan,

Microsoft Office 365 -pilvipalvelut.

MARKKU:

Tuotteistamisen osaamista sekä johdonmukaisuutta ja

määrämuotoisuutta toimintamalleihin. Työstämme palvelukuvauksia,

jotta asiakas tietää aina täsmällisesti, mitä tilaa. Tehokkaat toiminta-

mallit ovat myös kustannustehokkaita.

Miten menestyneet yritykset

hyödyntävät ICT:tä?

KARI:

Lyhyesti sanottuna kaikessa liiketoiminnassaan. ICT:llä tuo-

daan älykkyyttä bisnekseen, säästetään kuluja automaatioratkaisuil-

la ja jalostetaan tietoa bisneksen tueksi. Monitoimittajaympäristön

haasteet on tunnistettu eikä sitä enää suosita. Nyt haetaan kumppa-

neita, jotka sukeltavat asiakkaan bisnekseen.

SAMUEL:

Yksi menestymisen edellytys on muuntautumiskyky.

Prosesseja ei kuvata viimeiseen piirtoon. Kun asiakas ostaa meiltä,

hän ostaa kyvykkyyttä ostaa joustavia, muuntautuvia palvelukoko-

naisuuksia.

MARKKU:

Menestyjäyritykset pitävät sidosryhmät lähellä toisiaan.

Olemme monelle yritykselle integraattori, joka miettii asiakkaan

puolesta, hakee puuttuvat palaset ja pysyy ketteränä, kuuntelevana

ja ajan hermoilla.

Mikä on palveluntarjoajien tärkein

haaste tulevina vuosina?

KARI:

Kyky tunnistaa muutostrendit ja elää niiden mukana. Muun

muassa perinteisen IT:n merkitys pienenee ja robotiikan sekä

tekoälyratkaisujen tarve kasvaa. Uuden teknologian osaajat revitään

käsistä, joten on myös tärkeä ylläpitää positiivinen ja houkutteleva

työnantajamielikuva. Meidän tulee olla asiakkaillemme strateginen

kumppani, joka arvioi ja tuottaa asiakkaalle lisäarvoa tuovat ratkai-

sut.

SAMUEL:

Tärkeintä on tuoda bisneshyöty asiakkaalle. Pelkän

palvelun toimittaminen ei riitä, se että toimitetaan ikään kuin töpseli

seinään; mukana pitää tulla näkemys palvelun hyödyntämisestä.

MARKKU:

Kaikkineen digitalisaatio, pilvipalvelut ja tietoturvaky-

symykset uusine auditointivelvoitteineen haastavat toimijoiden

kyvykkyyttä tehdä oikeita asioita, oikeilla tuotteilla. Nyt määritellään

tapoja toimia.

Kaikki puhuvat asiakaskokemuksesta.

Kuinka se konkretisoituu teidän ja

asiakkaidenne välillä?

KARI:

”Going the extra mile” -toimintapamme konkretisoituu

parhaiten siinä palautteessa, jota asiakasrajapintamme saa

jatkuvasti. Emme halua olla prosessiorganisaatio, jossa prosessit

on määritelty joustamattomuuteen asti. Inhimillisyyttä, kuten aitoa

kuuntelemista ja ratkaisukykyä, ei voi prosessoida – ja nämä ovat

keskeinen osa asiakaskokemusta.

SAMUEL:

Jos vertaan isoihin taloihin, on niissä herkästi eräänlainen

messufiilis: asetelma, jossa guru kertoo asioita ylhäältä. Meillä

kuunnellaan herkällä korvalla ja ratkaistaan asioita asiakkaan

kanssa, samassa pöydässä keskustellen. Tästä kertoo jo sloganimme

”HENKILÖKOHTAISTA”, sellaisia asiakassuhteemme ovat.

MARKKU:

Itselleni Tampereen Puhelimen tarjoama

asiakaskokemus konkretisoitu heti ensimmäisenä työpäivänä, kun

asiakaspalvelumme vetäjä kertoi, että meillä asiakaspalvelu vastaa

puheluihin aina alle minuutissa. Se on kova lupaus ja asia, joka

pystytään konkreettisesti myös mittaamaan.

Mihin Tampereen Puhelin on matkalla

ICT-kentässä?

KARI:

Tulemme olemaan entistä skaalautuvampi kumppani niin

pienille, keskisuurille kuin suurillekin yrityksille. Palveluita ei ra-

kenneta vain tietylle segmentille. Lisäksi ratkaisut, joita tarjoamme,

ovat myös itsellämme käytössä. Toimimme siis itse eräänlaisena

koekenttänä ja testialustana, jotta pystymme todentamaan ratkai-

sujen toimivuuden, olemaan veitsenterällä teknologioissa ja niiden

hyödyntämisessä bisneksessä.

SAMUEL:

Modulaarisilla prosesseilla pystymme palvelemaan entistä

paremmin niin isomman kuin pienemmän pään yritysasiakkaat,

yhtä henkilökohtaisesti kuin tähänkin asti. Kasvamme hallitusti

ja osaajien myötä pystymme laajentamaan kattaustamme.

Kasvusta tulee aina myös hyvää sisäistä pöhinää.

MARKKU:

Pirkanmaalla otamme entistä vahvemman

jalansijan, sillä isoissa toimijoissa on nyt liikehdintää. Ratkai-

sujemme myötä pystymme laajentumaan myös muille alueille, niin

pääkaupunkiseudulle kuin muuallekin Suomeen. Uusien palveluiden

tuotteistamisessa pidämme kuitenkin ennen kaikkea huolta henki-

lökohtaisuudesta. Siinä uimme selvästi vastavirtaan isoja toimijoita,

joiden prosessit ovat helposti niin jäykkiä, ettei henkilökohtaisuu-

teen pystytä uskottavasti.

“Pirkanmaalla otamme en-

tistä vahvemman jalansijan,

sillä isoissa toimijoissa on

nyt liikehdintää.”

“Yksi menestymisen

edellytys on

muuntautumiskyky.”

“ICT:llä tuodaan älykkyyttä

bisnekseen, säästetään kuluja

automaatioratkaisuilla ja

jalostetaan tietoa

bisneksen tueksi.”