Previous Page  14-15 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14-15 / 24 Next Page
Page Background

14

15

WIREESSÄ 2018

WIREESSÄ 2018

Lapti on uusi toimija Pirkanmaan rakennus-

liikkeiden joukossa. 2,5 vuotta Pirkanmaalla

toimineen – ja tuona aikana Pirkanmaan

liikevaihtoaan 50 % vuosittain kasvatta-

neen – yhtiön kohteita nousee muun muassa

Tampereen Halkoniemeen, jonka kahteen

kerrostaloon ja yhteen rivitaloon tulee

Tampereen Puhelimen valokuitu ja kaape-

li-tv. Kerrostalot saavat lisäksi digitaaliset

Rappunäytöt.

Aluejohtaja

Tapio Rantalan

ei ole vaikea

vastata, miksi kilpailutus ratkesi Tampereen

Puhelimen eduksi.

– Heillä oli Rappunäytöt. Kilpailutuksis-

samme emme hae halvinta vaan edullisinta:

ratkaisua, jossa arvo per kustannus on oikea.

Rappunäytön arvo perustuu nykyaikaiseen

digitalisoitumiseen ja viestinnän tehostumi-

seen. Tekniikkaa ei oteta tekniikan vuoksi,

vaan sen pitää auttaa ja olla hyödyksi.

Toiset tarjoavat tuotetta,

toiset palvelua ja

ratkaisua

Digitaaliset Rappunäytöt eivät olleet Halko-

niemen kohteiden alkuperäisissä suunni-

telmissa, mutta Tampereen Puhelin osasi

tarjota niitä.

– Arvostamme sitä, että palveluntuottaja

osaa aktiivisesti ehdottaa ratkaisuja siihen,

On jäähallia ja kasinoa, satamasaunaa ja 50 000 neliön

kauppakeskus. Rakentamisbuumi jyllää Tampereella ja kaupun-

gin profiili muuttuu kohta nopeampaa kuin Suomen lomasäät.

Mutta kuinka digitaalisuuden mahdollisuudet integroidaan

rakennusprojekteihin? No, konservatiivisella alalla pikkuhiljaa.

Rakennusliike Lapti kulkee etujoukoissa.

Pirkanmaa

rakentaa isosti;

DIGITAALISUUS HIIPII ALALLE UJOSTI

miten kohteesta tulee paras mahdollinen

– ei vain tarjoa sitä, mitä tarjouspyynnössä

lukee, Rantala sanoo.

Tampereen Puhelimen myyntipäällikkö

Mikko Äijälä

yhtyy ajatukseen.

– Olemme olleet aktiivisia rakentajien

suuntaan, ja kasvaneet merkittävästi

uudisrakentamisen puolella. Valokuitu on

totta kai pyydetty päätuote, ja kaapeli-tv

sen lisätuote – mutta todellinen lisäarvo on

siinä, että tuomme fiksuja kokonaisratkaisu-

ja ja pääsemme tarpeeksi ajoissa yhteiseen

pöytään.

Ratkaisuja löytyy vain hyvällä kommunikoin-

nilla. Siinä Tampereen Puhelin on erityisen

hyvä.

– Mikon kanssa tapaamme kuukausittain ja

aina kun soittaa, saa Mikon kiinni! Tykkään,

kun asiat hoidetaan aidolla kanssakäynnillä.

Kustannustehokkaat digiratkaisutkin löy-

detään yhdessä visioimalla ja haastamalla,

Rantala uskoo.

Seuraava steppi:

asuntokohtaiset

diginäytöt?

Digitaalisuuden murtautuminen rakennus-

alalle vaatiikin juuri kustannustehokkuutta

ja visiointia toimijoiden välillä.

– Digitaalisuus tulee näyttelemään isoa roolia ra-

kentamisessa, mutta vielä olemme siitä kaukana.

Ala on konservatiivista, ja lisäksi monet digitaa-

liset ratkaisut ovat vielä liian kalliita. Asuntojen

hinnat eivät voi karata pilviin, Rantala toteaa.

Mutta parempi on ottaa ”baby steps”, kuin olla

ottamatta askeleita laisinkaan.

– Rappunäyttö on helpoimmasta päästä esi-

merkki siitä, miten älyä ja digitaalisuutta tuodaan

rakentamiseen. Tulemme varmasti integroimaan

niitä uudisrakentamiseemme laajemminkin.

Meillähän on aluekonttoreita Oulusta Vantaalle

ja Joensuuhun.

Äijälä näkee Laptin edustavan rohkeaa, uutta

raivaavaa pioneeritekemistä, jota ala kuin ala

tarvitsee.

– Ilman rohkeita avauksia ei mikään ala mene

eteenpäin. Tykkäämme siitä, että meitä haas-

tetaan. Ratkaisut, joita ei ole, niitä lähdetään

etsimään. Digitaalisuus on mahdollisuuksien

kenttä, joka tuo rakentamiseen turvallisuutta ja

taloudellisuutta, kuten etäohjattavia pistorasioi-

ta. Kustannustehokkaiden ratkaisujen löytämi-

nen on yhteinen työmaamme.

Rantala toivoo näkevänsä lähivuosina diginäytöt

jokaisessa asunnossa, sillä asumistottumuksia

seuraava äly vie asumista energiataloudellisem-

paan suuntaan.

– Halkoniemessä asukkaat voivat seurata jo

vedenkulutustaan reaaliaikaisesti; seuraava

askel olisi saada pienet asuntokohtaiset näytöt,

jotka kertoisivat energiankulutuksen. Ehkä siinä

seuraava haaste Tampereen Puhelimelle!

Laptin Halkoniemen kohteista

kerrostalo Fregatti ja rivitalo Kreijari

ovat muuttovalmiita vuodenvaih-

teessa. Toinen kerrostalo Priki

valmistuu kesällä 2019. Muutama

asunto on vielä vapaana.

Kuva: Rakennusliike Lapti

TALOYHTIÖT