Previous Page  6-7 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6-7 / 24 Next Page
Page Background

6

7

WIREESSÄ 2018

WIREESSÄ 2018

Mitä että? Protokollasoftia, joilla laitteet kommunikoivat ja muutetaan

perustavanlaatuisesti maailmaa?

- Niin, Wirepas kehittää tapoja automatisoida laitteiden välistä toimintaa.

”Internet of Things” eli IOT on osa digitalisaatiota ja olemme kiinni siinä

tuomalla älyä laitteiden välille, selvittää Head of Radio Strategy

Jussi Num-

minen

.

Mihin sitä sovelletaan?

- IOT:n haasteellisuus ja samalla potentiaali on siinä, ettei ole yhtä toimin-

talogiikkaa vaan tuhansia käyttöapplikaatioita; laite ja palvelu räätälöityvät

kulloiseenkin tilanteeseen. Yhteistä on se, että laitteiden on pystyttävä

kommunikoimaan.

Laitteet kommunikoivat etänä, kumppanit

kasvokkain

Esimerkiksi soveltamisesta Numminen antaa heidän Osloon toimittamansa

järjestelmän, jossa yli 700 000 Aidonin sähkömittaria muodostaa verkon,

johon liittyneiden laitteiden tietoja voidaan lukea etänä. Aiemmin joka

mittarilla piti olla oma tietoliikenneyhteys (kuten SIM-kortti) mittaustieto-

jen siirtämiseksi. Älykkään verkkoteknologian avulla mittarit siirtävät tietoa

toistensa kautta, jolloin erillinen datayhteys tarvitaan vain pieneen osaan

laitteista. Tämä tarkoittaa kustannussäästöjä sekä laadun ja varmuuden

paranemista. Laitteiden älykkyys optimoi verkon toimintaa automaattisesti

myös laitemäärän muuttuessa.

Vaikka Wirepas laittaa laitteet kommunikoimaan etänä, oli heille tärkeää

löytää kumppani, jonka kanssa IT-asiat kommunikoidaan kasvokkain.

- Arvomme ja bisneksemme on puhtaasti ohjelmistossa, jota kehitäm-

me. Siksi sen pitää olla aukottomasti suojattu. Luottamus kumppaniin oli

ehdoton edellytys, samoin se, että palveluntarjoaja on Suomessa. Paikallisen

kumppanin kanssa saadaan asiat nopeasti tehtyä ja palvelut räätälöityä.

Kasvamme lujaa ja tarvitsemme muun muassa nopeita laitetoimituksia,

myös ulkomaille. Tampereen Puhelin on vastannut pyyntöihimme, jotka

eivät ole koskaan staattisia. Pyydämme koko ajan lisää.

Haastakaa meitä, niin me haastetaan teitä

Tampereen Puhelimen ICT-asiantuntija

Ville Heinäjoki

käy Wirepasilla

viikoittain. Hän myöntää, että kun asiakkaana on tietotekniikan huippuam-

mattilaisia, se haastaa omaakin taloa olemaan paras.

- Wirepas tekee tietoteknisesti haastavaa hommaa ja vaatimukset ovat

korkeat niin tietoliikenteelle, laitteille, palvelintilalle kuin turvallisuudelle.

Olemme sertifioimassa tietoturvaamme ja varmistaneet kansainväliset

toimitusvalmiudet.

Yhteistyön testikenttänä oli myös Wirepasin viime elokuinen muutto nykyi-

siin tiloihin Visiokadulle.

- Muutto sujui todella hyvin. Kun kaikki oli yksissä käsissä, myös vastuu oli

yksissä käsissä. Saimme toiminnan jatkumaan erittäin nopeasti muuttokat-

kon jälkeen, Numminen kiittelee.

Wirepasin ja Tampereen Puhelimen yhteistyö on edennyt nätisti viipale

kerrallaan. Mutta palataksemme alussa kerrottuun tavoitteeseen: kuinka

monessa laitteessa protokolla on nyt?

- Viime vuonna juhlimme miljoonaa laitetta ja nyt ollaan hieman alle

kahdessa miljoonassa. Myyntikonttorit löytyvät jo USA:sta, Englannista,

Ranskasta, Saksasta, Koreasta ja Australiasta. Kansainvälistymisemme on

yhteinen haasteemme ja luottamus Tampereen Puhelimeen on luja.

Juuri kukaan ei tiennyt pari vuotta sitten,

mitä ”GDPR” tarkoittaa. Nyt nämä neljä

kirjainta ovat kevään kuuma peruna. Kirjain-

yhdistelmän takana seisova EU:n tietosuo-

ja-asetus astuu nimittäin vihdoin voimaan.

Tampereen Puhelimessa tietoturva on pää-

tetty viedä tätä pidemmälle: haussa on ISO/

IEC 27001 sertifikaatti.

- Sertifikaatti myönnetään korkean tieto-

turvan yrityksille ja keskeisenä tavoitteena

on suojella tiedon luottamuksellisuutta,

eheyttä ja saatavuutta. Sertifikaattivaati-

musten mukaan yritykselle on toteutettava

hallintajärjestelmä, jolla yritys varmistaa

riittävän panostuksen riskien hallintaan

ja osoittaa olevansa luotettava yhteistyö-

kumppani, projektia Tampereen Puhelimessa

vetävä talon oma tietoturvakonsultti

Janne

Rinne

kertoo.

Luotettava tietoturva on

kilpailuetu ja osa hyvää

asiakaskokemusta

Luotettavuus ja varmuus asiakkaan

suuntaan onkin koko homman A ja O.

- Asiakkaamme osaavat vaatia koko ajan

enemmän ja siihen haluamme myös vastata.

Sertifioitu ja standardoitu tietoturva on

kilpailuetu ja keskeinen osa luottamukseen

perustuvaa asiakaskokemusta. Projekti kaik-

kineen tehostaa toimintaa myös sisäisesti,

kun prosessit ja roolit määritetään huolelli-

sesti.

Projekti koskee koko Tampereen Puhelimen

organisaatiota ja kattaa sen kaikki toimin-

not. Valmista pitäisi olla vielä tämän vuoden

aikana.

- Tuloksena käyttöön tulee hallintajär-

jestelmä, joka on kokoelma prosesseja,

toimintatapoja, välineitä ja ohjeita, jossa

huomioidaan tietotekniikan lisäksi liiketoi-

mintaprosessit.

Eihän näin saisi sanoa, mutta tunnustakaa itsekin: tietyistä asiakkuuksista on erityisen

innoissaan. Sellainen on Wirepas. Yritys, jonka tavoitteena on saada vuoteen 2022 mennessä

miljardiin laitteeseen kehittämänsä protokolla, joka mahdollistaa laitteiden välisen internetin.

Tavoitteeseen voi keskittyä satasella, kun ICT on Tampereen Puhelimen hoidossa.

YRITYKSET

WIREPAS VYÖRYY MAAILMALLE

TIEDOT TURVASSA:

TAMPEREEN

PUHELIN HAKEE

ISO/IEC 27001

-SERTIFIKAATTIA

Wirepasin tarina alkoi Tampereen

Teknillisen Yliopiston tutkimus-

projektista. Tänä vuonna yritys

työllistää lähes 40 henkeä.

Kuvassa Hermian toimipisteellä

Executive Assistant Elina Mäki

ja Head of Radio Strategy

Jussi Numminen.